O
t
a

y
h
t
e
y
t
t
ä

Tietosuojaseloste

 

 • Rekisterin rekisterinpitäjä on LapTech Oy. Yhteyshenkilönä toimii Jussi Mäkilä ().
 • Kerättäviä henkilötietoja käytetään verkkokauppamme tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
 • Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen yrityksen nimi ja y-tunnus.
 • Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.
 • Annettuja tietoja suojataan verkossa:
  • Tietojen syöttäminen suojataan 128-bittisellä SSL salauksella.
  • Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan palomuurilla, käyttäjänimellä ja salasanalla.
 • Annettuja henkilötietoja ei luovuteta suora-markkinointin, eikä mihinkään muuhunkaan tarkoitukseen.
 • Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Jussi Mäkilälle.
 • Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös verkossa täällä.