Hae kaikista

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

LapTech Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: LapTech Oy
Y-tunnus: 2029118-3
Postiosoite: Hakakatu 12, 20540 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Juhani Ahava
Postiosoite: Hakakatu 12, 20540 Turku
Puhelin: 010-5489 580
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi

LapTech Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on LapTech Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen sekä kehittäminen, markkinointi ja uusasiakashankinta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä mahdolliset suoramarkkinoinnin kieltävät tiedot
  • henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot
  • tuotteita ja/tai palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus- ja toimitusosoitetiedot
  • tieto uutiskirjeiden tilauksista ja muista markkinointipreferensseistä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta tai sähköpostilla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta LapTech Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja saatetaan luovuttaa LapTech Oy:n kumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun) tai yhteistyössä suoritettujen markkinointitoimenpiteiden johdosta (käsittely perustuu suostumukseen).

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tai kirjeitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tietojen syöttäminen suojataan aina 128-bittisellä SSL-salauksella. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työtiloissa päätteet on suojattu salasanoilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein sekä salasanoin suojattuja.