O
t
a

y
h
t
e
y
t
t
ä

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä: 29.9.2006

1. Rekisterinpitäjä

LapTech Oy
Tierankatu 4, 20520 Turku
010-5489580

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jussi Mäkilä

010-5489580

3. Rekisterin nimi

Kannettavatietokone.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään verkkokauppamme tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen Y-tunnus

6. Säännonmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä, rekisteröidyn omalla suostumuksella. Rekisteröity ilmoittaa itse tietonsa tilauksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta edelleen EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Ei ole.
ATK:lle talletetut tiedot: Tiedot on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vain tietojärjestelmän ylläpitäjillä ja tilausten toimittamisen kannalta olennaisilla henkilöillä on pääsy asiakasrekisteriin.